רבינו בחיי על בראשית מא לג

<< רבינו בחיי על בראשית • פרק מא >>
א • ב • ח • יד • טו • טז • יח • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נא • נד • נה • נו • נז • ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם:    יאמר יצטרך לאיש נבון וחכם שיהיה ממונה על הארץ וזהו וישיתיהו על ארץ מצרים כלומר ישיתיהו עליון על כל בני ארץ מצרים, ואמר נבון שידע לנהל עם ארץ מצרים בלחם לפי הטף בידו ולתת להם לחם כדי חיותם למכור המותר לארצות לאסוף ממון לפרעה, ואמר חכם שידע לקיים התבואה שלא תרקב שיערב בכל מין דבר המקיים אותו בטבעו, ואמר כן בעבור שיבחר בו המלך כי החכם עיניו בראשו, כן פירש הרמב"ן ז"ל: