מ"ג בראשית מא לד

מקראות גדולות בראשית


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַעֲשֶׂה פַרְעֹה וְיַפְקֵד פְּקִדִים עַל הָאָרֶץ וְחִמֵּשׁ אֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם בְּשֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַעֲשֶׂ֣ה פַרְעֹ֔ה וְיַפְקֵ֥ד פְּקִדִ֖ים עַל־הָאָ֑רֶץ וְחִמֵּשׁ֙ אֶת־אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּשֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י הַשָּׂבָֽע׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
יַעֲבֵיד פַּרְעֹה וִימַנֵּי מְהֵימְנִין עַל אַרְעָא וִיזָרְזוּן יָת אַרְעָא דְּמִצְרַיִם בִּשְׁבַע שְׁנֵי סִבְעָא׃
ירושלמי (יונתן):
יַעֲבֵיד פַּרְעה וְיִמַנֵי אַפּוֹטְרוֹפִּין עַל אַרְעָא וְיִפְקוּן חַד מִן חַמְשָׁא מִן כָּל עִיבּוּרָא דְאַרְעָא דְמִצְרַיִם בִּשְׁבַע שְׁנֵי שׁוֹבְעָא:
ירושלמי (קטעים):
יַעֲבֵיד פַּרְעה וִימַנֵי יָתֵיהּ אַפִּיטְרוֹפּוֹס עַל אַרְעָא חַד מִן חַמְשָׁא וִיפַלֵיג בְּאַרְעָא דְמִצְרַיִם בְּשַבְעָתֵיהּ שְׁנֵי שַׁבְעֲנָה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחמש" - כתרגומו ויזרזון וכן וחמושים

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(לד). ויפקד פקידים וגו' וחמש: שהממונים יגבו חומש כל התבואות לצורך המלך אשר משפטו בשאר שנים לעשר, כדכתיב בשמואל את שדותיכם יעשר, עתה יטול פי שנים, וכמו כן הנהיג יוסף לבסוף, על אדמת מצרים לפרעה לחומש:

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

יעשה פרעה — זו העצה. או יקנה, כמו "עשה לי את החיל הזה" (דברים ח, יז).

וחמש — שיקנה החומש:

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)

יעשה פרעה:    אחד שליט עליהם ואותו השליט יפקד פקידים כי לא יוכל עשוהו לבדו:

וחמש את ארץ מצרים:    שיטול מכל בעלי הבית תבואות חלק אחד מחמישה, או פירושו יזרזם מלשון (שמות יג, יח): "וחמשים עלו בני ישראל וגו'":

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

(לד)" יעשה פרעה." זאת שנית יעשה פרעה, שהנבון הזה הממונה על הכלל הוא "יפקד פקדים על הארץ", שהוא ימנה פקידים רבים תחתיו שיהיה ביניהם חלוק ההתעסקות, שכל אחד יעסוק בדבר פרטי; ועתה מפרש מה שיעשה הממונה הכולל, ומה שיעשו הפקידים הקטנים אשר יהיו תחתיו, הממונה הכולל" יחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע", שהוא יתקן שיתנו חומש למלך מכל התבואה שתגדל בשני השבע, ולזה צריך נבון וחכם שהעם יסכימו על עצתו, והוא ידע לדבר על לבם שיסכימו לזה כי הוא לטובת הכלל, ובפרט שהם שני שבע ויש תבואה למותר: