• הטקסט הקודם נמחק עקב רשיון שאינו תואם את מדיניות הקרן. כעת מועלה לכאן טקטס חדש החופשי מזכויות יוצרים
פלא יועץ
שער דפוס קושטנדינה ה'תקפ"ד
שער דפוס קושטנדינה ה'תקפ"ד
מחבר אליעזר פאפו
שפת המקור עברית
סוגה ספרות המוסר
קריאת היצירה
ספריא ספר אלקטרוני במאגר ספריא
קטלוגים
VIAF 30145911010927061428
הספרייה הלאומית   001843957
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה פלא יועץ


ספר
פלא יועץ
הדור אתם ראו בהגלות נגלות כתב איש, רבי שנה ופירש איזוהי דרך ישרה לדעת חכמה ומוסר, דברים היוצאים מן הלב נכנסים דברים המצודקים. באמת אמרו הפותח פתח טוב איזה דרך ישכון אור ודרך חיים תוכח"ות מוסר, דמוכח ליה במילי דשמיא הנחמדים מזהב ומפז רב. דברי הכל מקודש פעולת צדיק גברא דחביב, מורה צדק דק"ק סילסטרה יע"א, הד"ר הוא החכם השלם הדיין המצויין רב מיליה המתחסד עם קונו כמהר"ר אליעזר פאפו בן יצחק נ"ע, להורות נתן מוסר השכל על סדר א"ב ערבים לכל שומעם והם מחושקים.
נוסח השער דפוס קושטנדינה שנת "ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור" (תקפ"ד) לפ"ק

תוכן עריכה

אות א עריכה

אהבה להקדוש ברוך הוא | אהבת עצמו | אהבת הבנים והבנות | אהבת איש ואשה | אהבת לומדי התורה ויראי השם וחושבי שמו | אהבת רעים | אבלות | אמונה | אכילה ושתיה | אמת | אבירות לב | ארץ ישראל | אמן | אחים | אחדות | אפיקורוס | אומנות | אסופה | אורחים | אונאה | אונס

אות ב עריכה

ברכות | בית הכנסת | בית המדרש | בזיון | בן | בת | בטלה | בכיה | בנין | בורח | בוחר | בחור | בשר | בשורה | בעלי חיים | בכורים | ברורים | בר לבב | ברור | בדיקה

אות ג עריכה

גאולה | גאוה | גזל | גניבה | גבורה | גלות | גלגול | גר | גדול | גדר | גוי | גילה | גוף | גלוח | גירסא | גערה

אות ד עריכה

דבקות | דרך | דרך ארץ | דעת | דבור | דרושים | דובב שפתי ישנים | דבר | דחיה | דינים | דפוס | דירה | דאגה | דברי חכמים | דרשן

אות ה עריכה

הילול | הלבנה | הליכה | הקפדה | התבודדות | הכנה | הבטחה | הודאה | הידור | השכמה | הצלה | הסכמה | השתדלות | הנאה | הנהגה | הגדה | התעוררות | הוראה | הדלקה | הן צדק | הסח דעת | הכאה | הלבשה | הלואה | הלכה | הרשאה | השואה

אות ו עריכה

וַתְרָנוּת | וִדּוּי | וִיהִי נֹעַם | וַעַד

אות ז עריכה

זכירה | זנות | זהירות | זריזות | זכיה | זווג | זוהר | זודא | זולל וסובא | זריעה | זלזול | זמירות | זקן | זכרונות

אות ח עריכה

אות ט עריכה

אות י עריכה

אות כ עריכה

אות ל עריכה

אות מ עריכה

מלכות | מורא | מנוחה | מצוות | מזכה | מותרות | מהירות - מיתון | מעשר | מוסר | מחשבה | משא ומתן | מנהג | מידות | מחלוקת | מובחר | משפט ודין | מתן | ממשלה | מילה | מכירה | ממון | ממונה | מונה | מנחה | מניעה | מסירה | מרירות | מתיקות | מלמדי תינוקות | מיתה

אות נ עריכה

אות ס עריכה

אות ע עריכה

אות פ עריכה

אות צ עריכה

אות ק עריכה

אות ר עריכה

אות ש עריכה

אות ת עריכה

תפילין | תורה | תמימות | תלמידים | תענית | תשובה | תוכחה | תיקון | תחבולות | תלמידי חכמים | תהלים | תולדות | תוקע | תשעה באב | תשועה

קישורים חיצוניים עריכה

  פלא יועץ, דפוס קושטנדינה תקפ"ח   באתר היברובוקס