ספרי על דברים כב כג


קג.

כי יהיה נערה בתולה מארשה . מלמד שאינו חייב, עד שתהא נערה, בתולה, מארשה לאיש.

ומצאה איש בעיר . אלו לא יצאת בעיר, לא היה מסתקף לה.

בעיר . (מלמד) [מגיד] שפרצה קוראה לגנב.

ושכב עמה . (כל) [על] שכיבה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב כג - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-23