ספרי על דברים כב כ


צח.

( ואם אמת היה הדבר, ) [ לא נמצאו בתולים לנערה ]. אין לי אלא כדרכה. שלא כדרכה מנין? ת"ל ( היה ) [ אם אמת היה הדבר הזה, ] לא נמצאו בתולים לנערה , אין עדים להזים עדים של זה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב כ - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-20