ספרי על דברים כב כב

<< | ספרי על דבריםפרק כ"ב • פסוק כ"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותקב.

כי ימצא איש . בעדים.

שוכב עם אשה בעולת בעל . להביא את שנבעלה בבית אביה, ועדיין היא ארוסה.

דבר אחר. בעולת בעל , ר' ישמעאל אומר, בא הכתוב ללמדך על היבמה; שהבא עליה, אינו חייב עד שתבעל.

ומתו . בסתם מיתה האמורה בתורה - בחנק.

גם שניהם . ולא העושה מעשה חדודים.

כשהוא אומר " גם ", לרבות הבאים (מאחריהם) [אחריהם].

האיש השוכב עם האשה . ואע"פ שהיא קטנה.

והאשה . אע"פ שנבעלה לקטן.

ובערת הרע . בער עושי הרעות מישראל.

מכאן עד סדר נצבים, לא מצאנו באמתחת כתבי יד הגאון המחבר ז"ל, וחבל עד דאבדין. אמנם אנחנו קבצנו ובארנו על פי דרכו אשר הלך בו המחבר בבאורו התורה והמצוה עד כה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב כב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-22