ספרי על דברים כב כה


קה.

ושכב עמה . פרט לאחד מחזיק ואחד שוכב, דברי ר' יהודה.

ומת האיש אשר שכב עמה לבדו . הראשון בסקילה והשני בחנק, דברי רבי.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב כה - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-25