ספרי על דברים כב טו


צ.

ולקח אבי הנערה ואמה . אין לי אלא שיש לה אב ואם. יש לה אב ולא אם, אם ולא אב, לא אב ולא אם, מנין? תלמוד לומר ( נערה ) [ והוציאו את בתולי הנערה ], מכל מקום. אם כן למה נאמר אבי הנערה ואמה ? הם שגדלו גדולים רעים, יבאו (ויתנו) [ויראו] להם גידוליהם.

( והוציאו את בתולי הנערה , כמשמעה).


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כב טו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-22-15