ספרי על דברים טז כ

<< ספרי על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • ד. זכאי, אין מחזירין אותו לחובה? תלמוד לומר צדק צדק תרדוף .

יצא חייב, מנין שמחזירין אותו לזכות? שנאמר צדק צדק תרדף .

(סנהדרין לב וש"נ) ד"א, צדק צדק תרדף , הלך אחר ב"ד היפה. אחר ב"ד של ריב"ז, ואחר ב"ד של ר' אליעזר.

למען תחיה וירשת את הארץ . מלמד שמינוי הדיינים, כדאי להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם (ושלא להפילם בחרב).


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז כ - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-20