ספרי על דברים טז י

<< ספרי על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • ועשית חג שבועות לה' אלהיך . מכלל שנאמר (שמות כג) וחג הקציר בכורי (מ)עשיך , יכול אם יש לך קציר אתה עושה יו"ט, ואם לאו אין אתה עושה יו"ט? תלמוד לומר ועשית חג שבועות לה' אלהיך, בין שיש לו קציר ובין שאין לו קציר, אתה עושה יו"ט.


מסת נדבת ידך . (חגיגה ח) מלמד שאדם מביא חובתו מן החולין.

ומנין שאם רצה (להביא) [לערב] ממעשר, (יביא) [יערב]? תלמוד לומר כאשר יברכך ה' אלהיך.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז י - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-10