ספרי על דברים טז כא

<< ספרי על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


לא תטע לך אשרה. מלמד שכל הנוטע אשרה עובר בלא תעשה.

ומנין לנוטע אילן בהר הבית שעובר בלא תעשה, תלמוד לומר כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך.

(תמיד כח) רבי אליעזר בן יעקב אומר, מנין שאין עושין אכסדראות בעזרה? תלמוד לומר [ כל עץ ] אצל מזבח ה' א-להיך .

כשהוא אומר אשר תעשה לך , לרבות במה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז כא - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-21