ספרי על דברים טז יא

<< ספרי על דברים • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • ושמחת לפני ה' א-להיך . (פסחים קט) נאמר כאן " שמחה " ונאמר להלן " שמחה ", מה " שמחה " האמורה להלן " שלמים ", אף שמחה האמורה כאן " שלמים ".

אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך . חביב חביב קודם.

(חגיגה ו) ר' יוסי הגלילי אומר, שלש מצות נוהגות ברגל ואלו הן,

  • חגיגה
  • ראיה
  • ושמחה.

יש בראיה מה שאין בשתיהם, ויש בחגיגה מה שאין בשתיהם, ויש בשמחה בה שאין בשתיהם -

  • ראיה כולה לגבוה משא"כ בשתיהם.
  • חגיגה נוהגת לפני הדבור ולאחר הדבור מה שאין כן בשתיהם.
  • שמחה נוהגת באנשים ובנשים משא"כ בשתיהם.

הא מפני שיש בזו מה שאין בזו, ויש בזו מה שאין בזו, הוצרך הכתוב לומר את כולם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-11