ספרי על דברים טז ו


קעט.

כי אם אל המקום וגו' שם תזבח את הפסח וגו' . (ברכות ט) רבי אליעזר אומר, בערב אתה זובח, וכבוא השמש אתה אוכל, מועד צאתך ממצרים אתה שורף.

[ר' יהושע אומר, בערב אתה זובח, וכבוא השמש אתה אוכל,] עד מתי - עד מועד צאתך ממצרים .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים טז ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-16-06