מצוה:לבדוק בסימני העוף


לבדוק בסימני העוף

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

יא כָּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ. יב וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ מֵהֶם הַנֶּשֶׁר וְהַפֶּרֶס וְהָעָזְנִיָּה. יג וְהָרָאָה וְאֶת הָאַיָּה וְהַדַּיָּה לְמִינָהּ. יד וְאֵת כָּל עֹרֵב לְמִינוֹ. טו וְאֵת בַּת הַיַּעֲנָה וְאֶת הַתַּחְמָס וְאֶת הַשָּׁחַף וְאֶת הַנֵּץ לְמִינֵהוּ. טז אֶת הַכּוֹס וְאֶת הַיַּנְשׁוּף וְהַתִּנְשָׁמֶת. יז וְהַקָּאָת וְאֶת הָרָחָמָה וְאֶת הַשָּׁלָךְ. יח וְהַחֲסִידָה וְהָאֲנָפָה לְמִינָהּ וְהַדּוּכִיפַת וְהָעֲטַלֵּף. יט וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף טָמֵא הוּא לָכֶם לֹא יֵאָכֵלוּ. (דברים יד, יא-יט)

בחז"ל
משנה: מסכת חולין, פרק ג, משנה ו

בראשונים
משנה תורה: הלכות מאכלות אסורות, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קנ    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה תע    ספר מצוות גדול: עשה ס

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן פב