מצוה:לא לגלות ערוות אשת אחי האב


לא לגלות ערוות אשת אחי האב

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה אֶל אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב דֹּדָתְךָ הִוא. (ויקרא יח, יד)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק ב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שמב    ספר החינוך: מצוה ר    ספר מצוות גדול: לאו קי

באחרונים
שולחן ערוך: טור אבן העזר, סימן טו