ספר המצוות לאו שמב


מצות לאו שמב - לא לגלות ערוות אשת אחי האב

הזהירנו מגלות ערות אשת אחי האב, והוא אמרו "אל אשתו לא תקרב דודתך היא(ויקרא יח, יד).

והעובר על לאו זה במזיד חייב כרת. ובשוגג יביא חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo342