פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות לאו שמג


מצות לאו שמג - לא לגלות ערוות אשת הבן

הזהירנו מגלות ערות אשת הבן, והוא אמרו יתעלה "ערות כלתך לא תגלה(ויקרא יח, טו).

והעובר על לאו זה בסקילה. ואם לא נחקרה העדות או לא נודע הוא, בכרת אם הוא מזיד. ואם היה שוגג יקריב חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo343