מצודות על שמואל ב כ כד

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"על המס" - לגבות המס מישראל ועל שמרדו בו בעצת אבשלום ראה להטיל עליהם מס

"המזכיר" - היה ממונה על ספר הזכרונות