מצודות על שמואל ב כ יג

מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"כאשר הוגה" - אחר שהוסר מן המסלה עברו כולם אחרי יואב

מצודת ציון

"הוגה" - הוסר כמו (ישעיהו כז ח)הגה ברוחו הקשה