מצודות על שמואל ב כ ה

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ויוחר" - נתאחר יותר מהזמן שקבע לו

מצודת ציון

"ויחר" - מלשון איחור ועכוב

"המועד" - הזמן

"יעדו" - ענין קביעות כמו (מיכה ו ט)שמעו מטה ומי יעדה