מצודות על שמואל ב כ ו

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"פן מצא" - כמו פן ימצא עבר במקום עתיד

"והציל עיננו" - יציל עצמו מעינינו או יפריש עינינו ממנו

"עבדי אדוניך" - רצה לומר עבדי המלך ולא אמר עבדי כי כן דרך המקרא וכן (בראשית ד כג) נשי למך עם כי למך עצמו אמר

"אל אבישי" - לא רצה מעתה לצוות ליואב כי היה כועס עליו על הרגו את אבשלום

"ירע לנו" - יעשה לנו רעה יותר מן אבשלום

מצודת ציון

"והציל" - מלשון הצלה או הוא מענין הפרשה כמו (בראשית לא טז)אשר הציל אלהים