מצודות על שמואל ב כ יד

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ויקהלו" - משבטי ישראל ואנשי הברים נקהלו ויבואו אחרי יואב

"וכל הברים" - גם עבר יואב כל הברים והוא שם מחוז ובה מקומות רבות ואנשים מרובים

"ויעבור" - יואב עבר בכל שבטי ישראל ללכת עמו אבלה ובית מעכה והיא אבלה ובית מעכה שנסגר בה שבע בן בכרי