מצודות על שמואל ב כ כא

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"בעד החומה" - דרך החומה ממעל לה

"לא כן הדבר" - שאני בוחר ומבקש להמית ולהשחית אלא פה נמצא איש וגו'

"נשא ידו" - רצה לומר מרד במלך