מצודות על שמואל ב כ ג

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"עד יום מותן וגו'" - כתרגומו ומתקרין עד יום מותהן ארמלן דבעליהן קיים

"צרורות" - קשורות מבלי היתר להנשא לאיש

"ואליהם לא בא" - רבותינו ז"ל (ירושלמי סנהדרין ב ג) נחלקו בדבר מהם אמרו שהיה אסור בהן על שבא אבשלום עליהן ומהם אמרו שמעצמו מנע מהן לא בעבור איסור

"בית משמרת" - במקום משומר לבל יבוא מי עליהן כי אסורות לכל אדם על היותן פילגשי המלך

מצודת ציון

"ויכלכלם" - הספיק מזונם

"צרורות" - קשורות כמו (בראשית מב לה)צרורות כספיהם