מצודות על שמואל ב כ ב

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"דבקו במלכם" - הלכו עמו מהירדן עד בואו לירושלים

מצודת ציון

"ויעל" - ענין סלוק כמו (במדבר ט כא)ונעלה הענן