מצודות על שמואל ב כ יט

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ואם" - רצה לומר עיר גדולה אשר קטנות סביב לה וניזונות ממנה כי כמו שהעיירות הקטנות נקראות בנות הגדולה כמו שכתוב (יהושע טו מה) עקרון ובנותיה כן נקראה הגדולה אם הקטנות

"נחלת ה'" - היא העיר שהנחיל להם המקום בנחלתם

"אתה מבקש" - למה אתה מבקש להמית וגו' כי תמאן לשאול שאלתך הלא שאל ונתנה לך

"אנכי שלומי אמוני ישראל" - אמרה בשם כל בני העיר הן אנכי מעולם מבעלי השלום והנאמנים שבישראל ולא נמצא בי מעולם מרד לשקר במלך

מצודת ציון

"תבלע" - תשחית כמו (שם כה ז) ובלע בהר הזה