מצודות על שמואל ב כ טו

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ותעמוד בחל" - אחרי זה קרבה עדת המלחמה אל העיר ועמדה על החל והיא החומה הנמוכה שאצל הגבוה כמו (איכה ב ח) חל וחומה

"משחיתים" - התחילו להשחית החומה כי קרבו אליה לעמוד על החל

"וישפכו סוללה" - דרך כובשי עיר לשפוך עפר מול החומה לעשות תל גבוה ועולים עליה להלחם עם העיר ועל שם שכובשים אותה במקלות וברגלי בני אדם קרויה סוללה מלשון מסילה

"עליו" - על שבע בן בכרי

מצודת ציון

"ויצורו" - מלשון מצור