מצודות על שמואל ב כ יא

<< מצודות על שמואל ב • פרק כ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"עליו" - אצל החלל

"אשר לדוד" - אשר אוהב לדוד

"אחרי יואב" - ילך אחרי יואב ולא יעמוד פה על החלל