מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבאו ויצרו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סללה אל העיר ותעמד בחל וכל העם אשר את יואב משחיתם להפיל החומה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבֹאוּ וַיָּצֻרוּ עָלָיו בְּאָבֵלָה בֵּית הַמַּעֲכָה וַיִּשְׁפְּכוּ סֹלְלָה אֶל הָעִיר וַתַּעֲמֹד בַּחֵל וְכָל הָעָם אֲשֶׁר אֶת יוֹאָב מַשְׁחִיתִם לְהַפִּיל הַחוֹמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּבֹ֜אוּ וַיָּצֻ֣רוּ עָלָ֗יו בְּאָבֵ֙לָה֙ בֵּ֣ית הַֽמַּעֲכָ֔ה וַיִּשְׁפְּכ֤וּ סֹֽלְﬞלָה֙ אֶל־הָעִ֔יר וַֽתַּעֲמֹ֖ד בַּחֵ֑ל וְכׇל־הָעָם֙ אֲשֶׁ֣ר אֶת־יוֹאָ֔ב מַשְׁחִיתִ֖ם לְהַפִּ֥יל הַחוֹמָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעמוד בחל" - (תרגום) ואקיפו משריין ויש פותרים ותעמוד בחל לשון (איכה ב ח) חיל וחומה הפילו החומה החיצונה ונתחזקה לעמוד על ידי הפנימית

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויצורו" - מלשון מצור 

מצודת דוד

"ותעמוד בחל" - אחרי זה קרבה עדת המלחמה אל העיר ועמדה על החל והיא החומה הנמוכה שאצל הגבוה כמו (איכה ב ח) חל וחומה

"משחיתים" - התחילו להשחית החומה כי קרבו אליה לעמוד על החל

"וישפכו סוללה" - דרך כובשי עיר לשפוך עפר מול החומה לעשות תל גבוה ועולים עליה להלחם עם העיר ועל שם שכובשים אותה במקלות וברגלי בני אדם קרויה סוללה מלשון מסילה

"עליו" - על שבע בן בכרי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויבואו". אנשי יואב: "ויצורו עליו באבלה" וכו' "וישפכו סוללה". אבל העיר "עמדה" ע"י "החל" שלפני החומה, ולא

הועילו בסוללה ששפכו, ולכן רצו להפיל החומה: