מצודות על מלכים ב י י

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"וה' עשה" - הריגת המלך ובניו באה בהשגחה מה'

"דעו אפוא" - בזאת דעו עתה שלא יפול דבר ה' ארצה להיות בטל מה מדברו כי אם יפול על ראש מי אשר נגזר עליו

מצודת ציון

"אפוא" - תרגם יונתן כען והוא תרגום של עתה