מצודות על מלכים ב י ז

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • מצודת ציון

"בדודים" - כעין קדירות וכן (שמואל א ב יד)והכה בכיור או בדוד