מצודות על מלכים ב י ו

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"את גדולי העיר" - והמה עם גדולי העיר שהיו מגדלים אותם רצה לומר שהיו בבית גדולי העיר

"כעת מחר" - כעת הזאת ביום מחר

"ובני המלך כו'" - גם זה מדברי יהוא שכתב להם יודע אני שהמה שבעים ובבית גדולי העיר ולא תוכלו להעלים ממני את מי מהם

"אם לי אתם" - אם אתם משלי ונכנעים אלי