מצודות על מלכים ב י ח

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"עד הבקר" - להיות מונחים עד הבקר בכדי שיראום העם

מצודת ציון

"צבורים" - קבוצים כמו (בראשית מא מט)ויצבור יוסף