מצודות על מלכים ב י כג

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"כי אם" - רצה לומר עבדי ה' יצאו מפה ולא ישארו כי אם עובדי הבעל

"מעבדי ה'" - כי חשש פן יבוא מי מהם לראות מה נעשה ויאבד עמהם

מצודת ציון

"חפשו" - חקרו כמו (איכה ג מ)נחפשה דרכינו