מצודות על מלכים ב י ב

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"הרכב וגו'" - ואם כן הכח בידכם להלחם

"בני אדוניכם" - יורשי המלוכה

"ועתה" - לא הזכיר הכתוב ראשית הדברים שהיו כמנהג לפוקדם בשלום ואחרי זה כתב ועתה וגו'

מצודת ציון

"והנשק" - כלי המלחמה כמו (שם כב ח) נשק בית היער