מצודות על מלכים ב י יח

מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"אחאב עבד את הבעל מעט" - כאומר והנה בעבור זה באה הרעה על ביתו