מצודות על מלכים ב י טז

<< מצודות על מלכים ב • פרק י
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"בקנאתי" - במה שאקנא קנאת ה' להנקם מבית אחאב ועובדי הבעל

מצודת ציון

"בקנאתי" - ענין נקימה כמו (במדבר כה יא)בקנאו את קנאתי