מצודות על מלכים ב י יא

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • מצודת ציון

"ומידעיו" - קרוביו כמו (רות ב א)מודע לאישה

"וכהניו" - כהני הבעל

"שריד" - שארית