מצודות על מלכים ב י א

<< מצודות על מלכים ב • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • 


מצודת דוד

"האמנים אחאב" - האמנים של אחאב

מצודת ציון

"האמנים" - כן יקראו מגדלי הילדים כמו (ישעיהו ס ד)על צד תאמנה