מצודות על ישעיהו כג יז

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"וזנתה וגו'" - ר"ל היא תספיק סחורה לכל העמים

"ושבה וגו'" - תקח אתנן כבראשונה ולפי שהמשילה לזונה אמר לשון אתנן ור"ל תקנה סחורה מן המביאים

"יפקוד ה'" - יעלה זכרונה לפני המקום

מצודת ציון

"יפקוד" - ענין זכרון והשגחה

"לאתננה" - כן יקרא מתן הזונה כמו לא תביא אתנן זונה (דברים כג)