מצודות על ישעיהו כג א

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"מארץ כתים" - שוד צור נתגלה לאנשי האניות מארץ כתים כי שמה ברחו בני צור

"כי שדד" - כי צור שודד מהיות בה בית ומהיות בא בה

"הילילו אניות תרשיש" - אנשי הספינות ההולכים על ים תרשיש להביא סחורה לצור הילילו מעתה על חורבן צור

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"שודד" - נעשק

"מבית" - מהיות בית וכן מבוא ודוגמתו וימאסך ממלך (שמואל א טו)ופירוש מהיות מלך

"למו" - להם