מצודות על ישעיהו כג יב


מצודת דוד

"גם שם" - אבל גם שם עם כי תמצא אנשי סחורתך מ"מ לא תמצא שם הנחת רוח כי לא תמצא ידך להתעסק בסחורה כמאז

"כתים קומי עבורי" - לפי שאנשי צור ברחו לארץ כתים אמר עבורי לארץ כתים ועשו שם עמהם סחורה

"ויאמר וגו' המעשקה וגו'" - ה' אמר את עדת צידון הנעשקה משודדי צור בהיות סחורתו שמה מעתה לא תוסיפו עוד לשמוח על כי מקום סחרך היה קרוב לך

מצודת ציון

"לעלוז" - לשמוח

"המעשקה" - השדודה

"בתולת" - לפי שלא נכבשה עדיין קראה בתולה כי לא באה ברשות אחר כבתולה שלא באה ברשות בעל וכן בתולת בת ציון (מלכים ב' יט)

"בת ציון" - עדת צידון

"כתים" - אל כתים

"ינוח" - מלשון הנחת רוח