מצודות על ישעיהו כג ב

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"סוחר צידון" - ר"ל וכן כל סוחר מסוחרי צידון

"עובר ים מלאוך" - כי כל מי שהיה עובר ים בספינות היה ממלא אותך צור בהרבה סחורות ומזה היה לסוחר צידון ריוח גדול ועתה שבת המסחר

"דומו יושבי אי" - יושבי כל אי מהאיים סביבות צור שבו דומו והתעצבו כי עיר סחורתכם נחרבה

מצודת ציון

"דומו" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י)ור"ל התעצבו כי דרך המתעצב לשבת דומם