מצודות על ישעיהו כג י

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"אין מזח עוד" - אין עוד לצור חוזק ואזור להיות מזורז מול האויב לעזור לעצמו וכ"ש לזולת

"עברי ארצך כיאור בת תרשיש" - את עדת תרשיש הנמצאת בצור להסתחר עברי מהר לארצך כמו היאור השוטף מהר כי פן תדבקך הרעה

מצודת ציון

"בת תרשיש" - עדת תרשיש

"מזח" - ענין אזור וחגורה כמו ומזיח אפיקים רפה (איוב יב)ור"ל חוזק וזרוז כי החגור במתניו הוא מזורז ביותר