מצודות על ישעיהו כג ז

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"יובילוה" - חוזר לתחילת המקרא לומר וכי חשבתם שאנשי עיר כזאת יוליך אותם רגליהם לארץ מרחק לגור שמה ר"ל לברוח מפני האויב וללכת רגלי למרחוק

"הזאת לכם" - אמר כנגד אנשי צור וכי זאת חשבתם שתהיה לכם צור שהיתה קריה עליזה מרוב העושר והכבוד מימי קדם קדמתה קדמת העיר וראשית בנינה היא מימי קדם ר"ל משנים מרובות

מצודת ציון

"הזאת" - בה"א התימה

"עליזה" - ענין שמחה

"יבלוה" - ענין הבאה כמו יובל שי (לעיל יח)

"מרחוק" - כמו למרחוק

"לגור" - לדור