מצודות על ישעיהו כג ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ותהי סחר גוים" - צור היתה סחר גוים כולה היו סוחרים עמה

"קציר יאור תבואתה" - התבואה הבאה אל צור הים מקציר יאור ר"ל הנקצרות משדות מצרים הגדל על ידי השקאת היאור והיתה רבת התבואה וטוב למאכל והוא כפל ענין במ"ש

"ובמים רבים" - בדרך מים רבים היה בא לצור זרעים ממצרים היושבת על שיחור

מצודת ציון

"שיחור" - הוא הנילוס

"יאור" - הנילוס נקרא יאור