מצודות על ישעיהו כג ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"רוממתי" - חוזר על מלת ולא כאלו אמר ולא רוממתי בתולות

"כי אמר ים" - כי הים המקיף את צור אמר ומקונן בעד צור וכה יאמר אתה צור מעוז כל הערים היושבים לחוף הים יש לך לומר ולקונן הריני כאלו לא חלתי וכאלו לא ילדתי וגו' כי נשארתי שממה מבלי בנים ובנות והואיל וכן בושי צדון כי להיכן תוליך סחורתך

"בושי צידון" - כיון שחרבה מקום סחורתך בושי והכלמי

מצודת ציון

"מעוז" - ענין חוזק

"חלתי" - כן יקראו חבלי הלידה וכן חלנו כמו ילדנו (לקמן כו)

"רוממתי" - ענינו כמו גדלתי