מ"ג ישעיהו כג ג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים

מנוקד: וּבְמַיִם רַבִּים זֶרַע שִׁחֹר קְצִיר יְאוֹר תְּבוּאָתָהּ וַתְּהִי סְחַר גּוֹיִם.

עם טעמים: וּבְמַ֤יִם רַבִּים֙ זֶ֣רַע שִׁחֹ֔ר קְצִ֥יר יְא֖וֹר תְּבֽוּאָתָ֑הּ וַתְּהִ֖י סְחַ֥ר גּוֹיִֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובמים רבים" - היה בא זרע ממצרים היושבת על נהר שיחור אל צור

"קציר יאור" - מצרים היה תבואה של צור

"שיחור" - הוא נילוס שנאמר (יהושע יג) מן השיחור אשר על פני מצרים והיו מביאים התבואה לצור באניות מצרים

"ותהי" - צור

"סחר גוים" - מעם רב שהיה בה כל הגוים מביאין לה סחורה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ובמים רבים זרע שיחור", גם תתמלא עתה בזרע שיחור הוא יאור מצרים ששולחים אותו על מים רבים לאיים רחוקים לסחורה, כי מצרים היתה מגדלת תבואות רבות, והיתה מספקת למדינות רבות.

"זרע קציר תבואתה", ר"ל בין הזרע בין קציר יאור, בין תבואתה של היאור, כי היו מוציאין ממצרים תבואה מיוחדת לזרע שיצא דוגמתה, וגם היו מוכרים אותה כמו שהיא עם הקשין והשבולת וזה נקרא קציר יאור, וגם היו מוכרים תבואה שנתמרחה בכרי שזה נקרא תבואה, ובכל אלה המינים העומדים למסחר עובר ים ימלאוך, עד כי "ותהי סחר גוים", תהיה עתה עיר מסחר לגוים רבים, ולכן אין לכם להצטער על מפלת צור:


ביאור המילות

"תבואתה". חסר וי"ו ותבואתה כמו שמש ירח, ראובן שמעון, וה"א הנקבה מוסב על הזרע:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותהי סחר גוים" - צור היתה סחר גוים כולה היו סוחרים עמה

"קציר יאור תבואתה" - התבואה הבאה אל צור הים מקציר יאור ר"ל הנקצרות משדות מצרים הגדל על ידי השקאת היאור והיתה רבת התבואה וטוב למאכל והוא כפל ענין במ"ש

"ובמים רבים" - בדרך מים רבים היה בא לצור זרעים ממצרים היושבת על שיחור

מצודת ציון

"שיחור" - הוא הנילוס

"יאור" - הנילוס נקרא יאור