מ"ג ישעיהו כג א


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו

מנוקד: מַשָּׂא צֹר הֵילִילוּ אֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישׁ כִּי שֻׁדַּד מִבַּיִת מִבּוֹא מֵאֶרֶץ כִּתִּים נִגְלָה לָמוֹ.

עם טעמים: מַשָּׂ֖א צֹ֑ר הֵילִ֣ילוּ׀ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֗ישׁ כִּֽי־שֻׁדַּ֤ד מִבַּ֙יִת֙ מִבּ֔וֹא מֵאֶ֥רֶץ כִּתִּ֖ים נִגְלָה־לָֽמוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הילילו אניות תרשיש" - שהיו מתעשרים על ידי סוחרי צור שהיו מביאים אניות תרשיש סחורה לצור תרשיש שם הים

"כי שודד מבית מבוא" - כי שודד מבפנים מקום שהייתם רגילים לפונדק מלבוא עוד לתוכו ולא יהיו עוד לכם מקום בצור ללון שם

"מארץ כתים" - הם הרומיים

"נגלה למו" - השודד לאנשי צור ד"א מארץ כתים נגלה לאנשי תרשיש שוד של צור שברחו בני צור אצל כתים ומשם נשמעה השמיעה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"משא צר", נשא משאו, איך אחר שנפלה צור ביד נבוכדנצר ברחו פלטים לארץ כתים והודיעו שם השמועה בראשונה, ובעת עברו אניות של עיר תרשיש שהלכו לצור לסחורה דרך ארץ כתים, נגלה להם ע"י בני כתים מפלת צור. ושיעור הכתוב "מארץ כתים נגלה למו" (לאניות תרשיש) אלה הדברים, בני כתים אמרו להם, "הילילו אתם אניות תרשיש, כי שודד מבית" שלא תמצאו בית אכסניא ללון, ואף גם "מבוא" שלא תמצאו אף חוף שיבאו האניות שם, כי אחר שכבש נבוכדנצר את צור והרס כל הבתים, עלה הים והציף הכל עד שנחרב גם החוף שהיה שם לאניות:


ביאור המילות

"צר". היא העיר המפוארה בימי קדם, בארץ פעניציען הקדומה הנודעת בשם טירוס, רבת המסחר והמרכולת לאיים רחוקים:

"וצידון". גם היא היתה מהוללה מאד ע"י המסחר ויפוזו זרועותיה לרבים עמים ע"י חורבן צור:

"תרשיש". היא העיר טארטעסיס במדינות שפאניען הקדומה שהיתה קשורה עם צור בערבון ומסחר:

"מבית". מהיות בית, וימאסך ממלך (ש"א טו) מהיות מלך, והשבתיך מזונה (יחזקאל טז) מהיות זונה, וכן מבוא, מהיות בוא, מקום לבוא בו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מארץ כתים" - שוד צור נתגלה לאנשי האניות מארץ כתים כי שמה ברחו בני צור

"כי שדד" - כי צור שודד מהיות בה בית ומהיות בא בה

"הילילו אניות תרשיש" - אנשי הספינות ההולכים על ים תרשיש להביא סחורה לצור הילילו מעתה על חורבן צור

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"שודד" - נעשק

"מבית" - מהיות בית וכן מבוא ודוגמתו וימאסך ממלך (שמואל א טו)ופירוש מהיות מלך

"למו" - להם