מצודות על ירמיהו לא לד

<< מצודות על ירמיהו • פרק לא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"רוגע הים" - הבוקע הים לפני בני ישראל בצאתם ממצרים

"ויהמו גליו" - רצה לומר עם כי גליו היו הומים בקול גדול והיו שוטפים והולכים עכ"ז בקעו ולא הלכו הגלים כדרכם

"נותן שמש" - הנותן את השמש להאיר בכל יום ונותן חוקות ירח וכוכבים להאיר בכל לילה

מצודת ציון

"חוקת" - ענין דבר קבוע

"רוגע" - ענין בקיעה כמו עורי רגע (איוב ו)